LOSENKA

Know-how

  • nabízíme komplexní služby v oblasti závodního stravování a doplňkového prodeje
  • nabízíme zajištění úspory nákladů na výrobu menu a vlastního prodeje
  • nabízíme kvalitní, zdravou, plnohodnotnou stravu podléhající přísným firemním i státním kontrolám
  • klasická česká kuchyně s prvky moderních požadavků na nutriční a energetickou hodnotu
  • kvalifikovaným personálem přebíráme zodpovědnost za dodržování všech zákonů včetně hygienických předpisů, směrnic na ochranu spotřebitele, BOZP atp.
  • podílíme se na restrukturalizaci a rekonstrukcích Vašich výdejen a kuchyní k zajištění požadavků hygieny a zákazníků
  • zajišťujeme a modernizujeme stravovací provozy nejmodernější technologií
  • zajišťujeme pravidelná školení všech zaměstnanců ke zvyšování odborné způsobilosti